Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Velkommen til Kystdirektoratets nye hjemmeside

Nyheder

Konference om stormflodsbarrierer

Eksperter fra flere store udenlandske stormflodsbarrierer deler ud af deres erfaringer på den første konference i Danmark om emnet.

Udsigt til nyt job

Lige nu kan du søge job som informationssikkerhedskoordinator. 

Søg om dispensation fra strandbeskyttelse og klitfredning

Der gælder særlige regler for byggeri og arrangementer på strandbeskyttet og klitfredet areal. Læs mere og ansøg.

Til kommunen

Kystbeskyttelsessager, kommunale fællesprojekter og kystbeskyttelsesmetoder. Find vejledninger og materiale her. 

Anlæg på søterritoriet

Søg om tilladelse til anlæg og aktiviteter på søterritoriet

Ønsker du at slå en pæl til fortøjning af din båd eller etablere et tanganlæg, så skal du ansøge om tilladelse hos os.

Foto af en oversvømmet vej

Oversvømmelsesdirektivet

Kortlægning af risiko i forhold til oversvømmelse og vejledning om risikohåndtering.