Velkommen til Kystdirektoratet

- statens kystenhed i Danmark

Nyheder

Abonnér på nyheder

Få tilsendt Kystdirektoratets nyheder på mail.

Søg om dispensation fra strandbeskyttelse og klitfredning

Der gælder særlige regler for byggeri og arrangementer på strandbeskyttet og klitfredet areal. Læs mere og ansøg.

Anlæg på søterritoriet

Søg om tilladelse til anlæg og aktiviteter på søterritoriet

Ønsker du at slå en pæl til fortøjning af din båd eller etablere et tanganlæg, så skal du ansøge om tilladelse hos os.

Til kommunen

Kystbeskyttelsessager, kommunale fællesprojekter og kystbeskyttelsesmetoder. Find vejledninger og materiale her. 

Foto af en oversvømmet vej

Oversvømmelsesdirektivet

Kortlægning af risiko i forhold til oversvømmelse og vejledning om risikohåndtering.

Publikationer

Kystanalyse, bidragsfordeling, børsteorme og meget mere. Find det her.

Værktøjer

Find interaktive kort, statistikker og dagsaktuelle vandstands- og bølgedata, der giver dig indsigt i kyster og klima.