Vandløbsdata

Til arbejdet med oversvømmelsesloven skulle Kystdirektoratet i 2018 udarbejde en national vurdering af risikoen for oversvømmelse fra vandløb. Til dette fik Kystdirektoratet i samarbejde med SCALGO og COWI udviklet en model til bestemmelse af oversvømmelse fra vandløb ved bestemte hændelser. Der eksisterer på baggrund af dette et nationalt dækkende datasæt for oversvømmelse fra vandløb af typologi 2 og 3 ved en 20 års, 100 års 1000 års hændelse. Oversvømmelserne er beregnet på baggrund af GEUS’ vandføringsstatistik fra 2013.

Efterfølgende har Kystdirektoratet videreudviklet de nationale modeller til beregning af skade ved oversvømmelse til brug for Kystplanlægger. Kystdirektoratet har brugt de nye modeller til at regne skaden ved de tre oversvømmelser beregnet for vandløb.

Se data for vandløbsoversvømmelser i WebGIS

Læs mere om arbejdet udført under oversvømmelsesloven

Læs mere om skademodellerne fra Kystplanlægger

Hent og vis Kystdirektoratets vandløbsdata

Her under er der links til at downloade Kystdirektoratets vandløbsdata, der er vist i WebGIS. Ligeledes findes links til at vise data i egne GIS-systemer. Data må anvendes med kildehenvisning.

Udstil vandløbsdata i eget GIS-system
(WMS - Web Map Service)

Oversvømmelsesfaren

Links til WMS

20-, 100- og 1000 års hændelsen i 100 m grid

Hent WMS data

20 års hændelsen i 40 cm grid

Hent WMS data

100 års hændelsen i 40 cm grid

Hent WMS data

1000 års hændelsen i 40 cm grid

Hent WMS data

 

 
Skaden ved oversvømmelse

Links til WMS 

20-, 100- og 1000 års hændelsen i 100 m grid

Hent WMS data

Hente vandløbsdata til WebGIS
(ZIP-filer)

Oversvømmelsesfaren

Links til ZIP-filer

20-, 100- og 1000 års hændelsen i 100 m grid

Download ZIP-fil

20 års hændelsen i 40 cm grid

Download ZIP-fil

100 års hændelsen i 40 cm grid

Download ZIP-fil

1000 års hændelsen i 40 cm grid

Download ZIP-fil

 

 
Skaden ved oversvømmelse

Links til ZIP-filer

20-, 100- og 1000 års hændelsen i 100 m grid

Download ZIP-fil

Data opdelt på kommuner

Er man kun interesseret i data for en enkel eller nogle få kommuner, kan data i 40 cm grid hentes for de enkelte kommuner her på Oversvømmelsesdirektivets hjemmeside.
Gå til oversvommelse.kyst.dk

Vandløbsoversvømmelserne er beregnet for alle vandløb typologi 2 og 3 markeret med blåt på kortet. Vandløbstypologi hentet fra MiljøGIS: Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015 - 2021