Vandstandsmålinger

Se vandstandsmålinger i grafen nederst på siden

I grafen nederst på denne side kan man få vist et udsnit af vandstandsdata fra Kystdirektoratets målinger, begrænset til valgbare tidsintervaller på op til to år ad gangen. Det er muligt at få vist f.eks. 10 år gamle data, men der kan maksimalt vises to års data ad gangen i grafen.

Filerne er navngivet med målestationernes geografiske navn, og i nogle tilfælde hvorvidt det er tale om en trykmåler eller en måler med flyder og lod, efterfulgt af et for Kystdirektoratets vandstandsmålere unikt IDENT nr.

Der benyttes som udgangspunkt flyder og lod som primær måler, og ved de steder som er kompletteret med en sekundær måler er det som regel tale om en trykmåler.

Hent data fra webtjeneste

Data kan også hentes fra en webtjeneste.
Læs mere om at hente data fra webtjenesten

Hent arkiverede vandstandsdata

Historiske vandstandsdata kan også hentes som prægenererede og zippede CSV-filer for hver målestation.
Læs mere om at hente data som ZIP-filer

Hvor ligger målestationerne?

Se kort med placeringen af Kystdirektoratets vandstandsmålere

Kvalitetskontrol af data

Ved brug af data skal man være opmærksom på at data kan indeholde fejl eller periodevis mangle, også efter kvalitetskontrollen er udført. Brug af data er derfor på eget ansvar.

Vandstandsdata bliver kvalitetskontrolleret i en manuel proces med varierende intervaller, og i den forbindelse renset for åbenlyse fejl.

Tidsrummet fra en måling er foretaget til at kvalitetskontrolleren er udført kan variere fra ca. 14 dage til i sjældne tilfælde seks måneder. Derfor er de seneste par ugers data som udgangspunkt ikke kvalitetskontrolleret.

Derudover udføres der kvalitetssikring (rettelse) af data i forbindelse med service og kalibrering af målestationerne på halvårsbasis, men vejrforhold m.v. kan udskyde planer og processer væsentlig.

Ved kvalitetssikring kan ældre data eventuelt blive rettet, dvs. i perioden fra foregående kalibrering til seneste kalibrering. Derfor kan et udtræk af historiske data fra de seneste par år, give andre værdier end de værdier man har fået fra et udtræk af de samme data foretaget på et tidligere tidspunkt.

For mere information se metadata

Sådan hentes data fra graferne

  • I øverste felt kan man vælge hvilken målestation man ønsker at se data fra.
  • Der forekommer aktive målestationer med både historiske data og data op til nutid, samt nedlagte målestationer med kun historiske data.
  • Efter målestationernes geografiske navn står deres id-nummer, og start-slut årstal som målestationen har været aktiv og indsamlet data. For aktive målestationer står slut-årstal som ”nutid”
  • I felterne Startdato og Slutdato vælges for hvilken periode graferne skal vise data, og default er altid det aktuelle døgn. Brug knappen ”Opdater graf” hver gang datofelterne er ændret.
  • Man kan vælge at vise historiske data for en målestation helt tilbage fra startdatoen, men der kan kun vises 2 års data ad gangen i graferne.
  • Det er muligt at downloade de data man har fremsøgt i graferne som en CSV-fil ved at bruge knappen ”Hent grafdata som CSV fil”.