Kystbeskyttelse

Hvis du ønsker at søge om tilladelse til kystbeskyttelse af din ejendom, skal du kontakte den kommune, som ejendommen ligger i.

Frem til 2018 var det Kystdirektoratet, der behandlede kystbeskyttelsessager, men derefter overtog kommunerne opgaven.

Hvis du ønsker at søge om dispensation i forhold til strandbeskyttelses- eller klitfredningslinjen, eller hvis du ønsker tilladelse til etablere noget ude i havet (på søterritoriet), skal du dog fortsat sende en ansøgning til Kystdirektoratet.

Læs mere om kystbeskyttelsesmetoder