Særligt til borgere

Der er særlige regler inden for strandbeskyttelseslinjen, klitfredningslinjen og på søterritoriet. Her kan du ansøge om dispensation eller tilladelse. Du kan finde ud af, om din ejendom ligger inden for strandbeskyttelses- eller klitfredningslinjen, og du finder nummeret på vores Strand- og Klittelefon, hvor en medarbejder sidder klar til at hjælpe med vejledning og rådgivning.

Offentliggørelser