Højvandsstatistikker 2024

Kystdirektoratet udarbejder statistikker for ekstreme vandstande i de danske farvande. "Højvandsstatistikker 2024" opdaterer statistikkerne fra 2017 og omfatter perioden fra seneste revision frem til 31. december 2023.

Den praktiske anvendelse af højvandsstatistikkerne relaterer i høj grad til faren for oversvømmelser langs kysterne. Lokale forhold spiller ind ved anvendelse af statistikkerne, og det er vigtigt at vurdere forholdene langs den kyststrækning, statistikken repræsenterer.

  • Statistikkerne anvendes ved anbefaling af laveste byggekote eller ved konkrete kystnære bygge- og anlægsprojekter og kan i den forbindelse aktivt indgå i lokal- og kommuneplaner.
  • Statistikkerne danner også grundlag for beslutninger om dimensioneringen af kystbeskyttelseskonstruktioner, hvor f.eks. diger overvejende dimensioneres for den vandstand, diget skal kunne modstå.
  • I forhold til både den nuværende risiko for oversvømmelse og den fremtidige risiko under formodede stigninger i havniveauet udgør statistikkerne et godt redskab i forbindelse med klimatilpasning.

Hent PDF: Højvandsstatistikker 2024

Hent iPaper: Højvandsstatistikker 2024