Presse

Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen, som er en styrelse i Miljøministeriet. 

Du er velkommen til at rette henvendelse til Naturstyrelsens kommunikationsafdeling for yderligere information end den, du finder her på vores hjemmeside.

Vi hjælper med at finde den rette medarbejder inden for de emner, Kystdirektoratet beskæftiger sig med.

Særligt vedr. henvendelser i forbindelse med storm

Du skal være opmærksom på, at Kystdirektoratet indgår i det Syd- og Sønderjyske Stormflodsberedskab i Vadehavet og i beredskabet på Vestkysten på den centrale del af Vestkysten. Vi vil derfor i videst muligt omfang kunne informere om den aktuelle tilstand på disse strækninger. Vedrørende de aktuelle tilstande på andre kyster henviser vi til de lokale kommunale beredskaber, ligesom det altid er disse, der kan informere om eventuelle faresituationer.

Aktindsigt

Ønsker du at søge aktindsigt i sager, dokumenter eller oplysninger, som Kystdirektoratet er i besiddelse af, kan du sende din anmodning til kdi@kyst.dk.