E-fakturering og EAN

Alle fakturaer, der sendes til Kystdirektoratet, skal sendes elektronisk og være påført et af følgende EAN-numre:

EAN (drift): 5798009882936
EAN (anlæg): 5798009812599

Udover EAN-nummeret skal e-fakturaen indeholde angivelse af Kystdirektoratets referenceperson i form af købers fulde navn. Dertil kommer de normale krav til fakturaer, som fremgår af momsbekendtgørelsen på Retsinformation.
Gå til Retsinformation.

Vi beder dig være opmærksom på, at eventuelle serviceoplysninger og bilag, som hidtil er fremsendt sammen med papirregningen, fremover skal fremsendes særskilt til Kystdirektoratets officielle e-mailadresse.

Ring til din kontaktperson i Kystdirektoratet, hvis du er i tvivl om, hvilket EAN-nummer du skal benytte.

CVR og E-mail

CVR: 33 15 72 74
E-mail: kdi@kyst.dk