Fællesaftaler

Staten har gennem årene haft aftaler med en række kystkommuner om kystbeskyttelse. Aftalerne kaldes fællesaftaler. Senest er der indgået fem-årige aftaler for 2020-2024. De fire aftaler vedrører strækninger ved Blåvand, mellem Lodbjerg og Nymindegab, ved Lønstrup og ved Skagen.

Fællesaftalernes effekt

Fællesaftalerne har gennem årene været en stor succes, fordi der ikke siden den første aftale blev indgået, har været gennembrud af klitterne og oversvømmelse af baglandet.
Selv ikke stormen Bodil i december 2013 gav gennembrud af klitterne, og kysttilbagerykningen er standset, hvor det har været målsætningen.

Sandfodring både uden for kystlinjen og på stranden

Vi tilstræber at fodre med 60% af mængden i havet uden for kystlinjen og 40% på stranden indenfor for at få den optimale effekt af sandfodringen.
Strandfodring er nødvendig, når klitten er smal, og det er nødvendigt med en hurtig virkning af fodringen. Fodring uden for kystlinjen, men inden for seks meters dybde gør også gavn på stranden, men det tager længere tid, inden virkningen kan ses.

De fire fællesaftalestrækninger.