Sandfodring på Vestkysten

Strandfodring ved Hvide Sande.

Som aftalt med Vestkystkommunerne Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern i den såkaldte ”Fællesaftale Lodbjerg-Nymindegab 2020-2024” om beskyttelse af den centrale del af Jyllands Vestkyst, vil Kystdirektoratet igen i 2024 sørge for, at kysten bliver forstærket med flere millioner kubikmeter sand, der pumpes ind på kysten.

Sandet udlægges enten helt inde på stranden (strandfodring) eller på revlerne på den kystnære havbund (kystnær fodring).

Det er sandsugere fra entreprenørfirmaet Rohde Nielsen A/S, der vil udføre arbejdet for Kystdirektoratet. Rohde Nielsen A/S vandt opgaven i 2020 efter et EU-udbud.

Formålet med sandfodringen er at opretholde det aftalte sikkerhedsniveau, standse kysttilbagerykningen på størstedelen af strækningen, og forhindre gennembrud af sanddiger og klitter, så baglandet er beskyttet mod oversvømmelse.

Sandfodring på Jyllands vestkyst i 2024

Opdateret 16. april 2024

Vi forventer nu, at arbejdet med sandfodring på Vestkysten mellem Lodbjerg og Nymindegab begynder om kort tid. Det første skib på opgaven ankommer omkring den 1. maj og går så i gang med den kystnære fodring ud for Ferring Sø. Men arbejdet med sandsugerne er meget følsomt overfor vejret, så vind og bølger kan betyde, at tidsplanen forrykkes, så opstarten forsinkes.

Fodringsprogrammet for 2024 ser således ud:

Agger:

Her vil vi udføre to sandfodringer:
Agger Nord: På en 600 m lang strækning nord for Høfde 96 pumpes ca. 300.000 m3 sand ind på stranden (strandfodring).
Agger By: Mellem Høfde 88 og 93 foran byen udlægges ca. 350.000 m3 sand på revlen (kystnær fodring).

Ferring Sø:

Mellem høfde 6 og 12 foran Ferring Sø udlægges ca. 550.000 m3 sand på revlen (kystnær fodring).

Søndervig:

Mellem Søndervig (omtrent fra sti C93) og ca. 5,4 km mod nord til Krylen/Krogen pumpes ca. 1.100.000 m3 sand ind på stranden (strandfodring).

Årgab:

Mellem sti C26 og C44 syd for Hvide Sande udlægges ca. 1.100.000 m3 sand på revlen (kystnær fodring).

Samlet forventer vi, at der i 2024 skal leveres ca. 3,4 mio. m3 sand på den centrale del af Jyllands Vestkyst.

Vi vil løbende opdatere siden her med den aktuelle status for arbejdet. Ellers er du velkommen til at ringe eller skrive til os og høre, hvordan det ser ud med tidsplanen for de enkelte strækninger. Vores kontraktoplysninger står til sidst på denne side.

Kortet viser, hvor der sandfodres på den jyske vestkyst i 2024.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til arbejdet eller kystbeskyttelse generelt, så kontakt projektleder Michael Rasmussen på mcr@kyst.dk eller mobil 23381587 eller projektleder Ole Dalgaard på ozd@kyst.dk eller mobil 91338428.

VVM-undersøgelse (miljøvurdering)

Forud for sandfodringen er der foretaget VVM-undersøgelse (miljøvurdering) og der er givet tilladelse i henhold til kystbeskyttelseslovens § 3 og i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Se tilladelserne her:

Hent PDF: Tilladelse til sandfodring på fællesaftalestrækningen Lodbjerg-Nymindegab 
Hent PDF: §25 tilladelse Kystbeskyttelse af strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab