Sandfodring på Vestkysten

Strandfodring ved Hvide Sande.

Sandfodring på Jyllands vestkyst i 2024

Nedenfor kan du læse om sandfodringsprogrammet for 2024. Vi opdaterer løbende siden.

Opdateret 3. maj 2024

Fodringsprogram for Fællesaftalen Lodbjerg-Nymindegab 2024

Vi forventer nu, at arbejdet med sandfodring på Vestkysten mellem Lodbjerg og Nymindegab begynder om kort tid. Det første skib på opgaven ankommer omkring den 20. maj og går så i gang med strandfodringen nord for Høfde 96 ud for Flade Sø (nord for Agger). Men arbejdet med sandsugerne er meget følsomt overfor vejret, så vind og bølger kan betyde, at tidsplanen forrykkes, så opstarten forsinkes.

Som aftalt med Vestkystkommunerne Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern i den såkaldte ”Fællesaftale Lodbjerg-Nymindegab 2020-2024” om beskyttelse af den centrale del af Jyllands Vestkyst, vil Kystdirektoratet igen i 2024 sørge for, at kysten bliver forstærket med flere millioner kubikmeter sand, der pumpes ind på kysten.

Sandet udlægges enten helt inde på stranden (strandfodring) eller på revlerne på den kystnære havbund (kystnær fodring).

Det er sandsugere fra entreprenørfirmaet Rohde Nielsen A/S, der vil udføre arbejdet for Kystdirektoratet. Rohde Nielsen A/S vandt opgaven i 2020 efter et EU-udbud.

Formålet med sandfodringen er at opretholde det aftalte sikkerhedsniveau, standse kysttilbagerykningen på størstedelen af strækningen, og forhindre gennembrud af sanddiger og klitter, så baglandet er beskyttet mod oversvømmelse.

Agger:

Her vil vi udføre to sandfodringer:
Agger Nord: På en 600 m lang strækning nord for Høfde 96 pumpes ca. 300.000 m³ sand ind på stranden (strandfodring).
Agger By: Mellem Høfde 88 og 93 foran byen udlægges ca. 350.000 m³ sand på revlen (kystnær fodring).

Ferring Sø:

Mellem høfde 6 og 12 foran Ferring Sø udlægges ca. 550.000 m³ sand på revlen (kystnær fodring).

Søndervig:

Mellem Søndervig (omtrent fra sti C93) og ca. 5,4 km mod nord til Krylen/Krogen pumpes ca. 1.100.000 m³ sand ind på stranden (strandfodring).

Årgab:

Mellem sti C26 og C44 syd for Hvide Sande udlægges ca. 1.100.000 m3 sand på revlen (kystnær fodring).

Samlet forventer vi, at der i 2024 skal leveres ca. 3,4 mio. m³ sand på den centrale del af Jyllands Vestkyst.

Kortet viser, hvor der sandfodres på den centrale del af den jyske vestkyst i 2024 på Fællesaftalestrækningen Lodbjerg-Nymindegab.

Fodringsprogram for Fællesaftalen Lønstrup 2024

Det forventes at der vil bliver udført strandfodring fra mandag den 22. april 2024 og til midt i maj 2024, hvis vejret tillader det. Der vil i denne forbindelse være aktiviteter på stranden i forbindelse med opstart og afslutning af arbejderne i ugen op til arbejdsperioden og ugen efter arbejderne er afsluttet. Der vil også ske transport af entreprenørmaskiner og materialer til arbejderne i begrænset omfang til projektet. Det forventes, at der skal pumpes ca. 140.000 m³ ind på stranden her i foråret.  

Årets strandfodring bliver udført fra havsiden og sandet bliver pumpet ind på stranden via en havledning. Opgaven bliver udført af entreprenørvirksomheden Rohde Nielsen A/S, som en del af kontrakten Kystdirektoratet har med entreprenøren, der udfører opgaver omkring oprensning og kystfodring i Danmark. Det er dermed entreprenører, der har erfaring med denne type af opgave siden 1980'erne. 

Kortet viser, hvor der sandfodres og hvor meget på Fællesaftalestrækningen Lønstrup i 2024.

Spørgsmål

Vi vil løbende opdatere siden her med den aktuelle status for arbejdet. Ellers er du velkommen til at ringe eller skrive til os og høre, hvordan det ser ud med tidsplanen for de enkelte strækninger. Vores kontraktoplysninger står nedenfor.

Har du spørgsmål til arbejdet eller kystbeskyttelse generelt, så kontakt projektleder Michael Rasmussen på mcr@kyst.dk eller mobil 23381587 eller projektleder Ole Dalgaard på ozd@kyst.dk eller mobil 91338428.

VVM-undersøgelse (miljøvurdering)

Forud for sandfodringen er der foretaget VVM-undersøgelse (miljøvurdering) og der er givet tilladelse i henhold til kystbeskyttelseslovens § 3 og i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Se tilladelserne her:

Hent PDF: Tilladelse til sandfodring på fællesaftalestrækningen Lodbjerg-Nymindegab 
Hent PDF: §25 tilladelse Kystbeskyttelse af strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab