Sandfodring på Vestkysten

Strandfodring ved Hvide Sande.

Som aftalt med Vestkystkommunerne Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern i den såkaldte ”Fællesaftale Lodbjerg-Nymindegab 2020-2024” om beskyttelse af den centrale del af Jyllands Vestkyst, har Kystdirektoratet i 2023 sørget for, at kysten er blevet forstærket med flere millioner kubikmeter sand, der er pumpet ind på kysten.

Sandet er udlagt enten helt inde på stranden (strandfodring) eller på revlerne på den kystnære havbund (kystnær fodring).

Det er sandsugere fra entreprenørfirmaet Rohde Nielsen A/S, der har udført arbejdet for Kystdirektoratet. Rohde Nielsen A/S vandt opgaven i 2020 efter et EU-udbud.

Formålet med sandfodringen er at opretholde det aftalte sikkerhedsniveau, standse kysttilbagerykningen på størstedelen af strækningen, og forhindre gennembrud af sanddiger og klitter, så baglandet er beskyttet mod oversvømmelse.

Sandfodring på Jyllands vestkyst i 2023

Opdateret 26. oktober 2023

Der er i 2023 sandfodret på følgende strækninger:

Harboøre Tange
Der er udlagt 557.000 m3 på stranden mellem høfde 42 og høfde 50 over en strækning på ca. 2,8 km.

Fjaltring
Ud for Fjaltring er der udlagt 331.000 m3 sand på revlen i seks meters vanddybde på en 1,2 km lang strækning ud for Høfde P og mod syd.

Ndr. Thorsminde Tange
På Nordre Thorsminde Tange er der udlagt 441.000 m3 sand på revlen i seks meters vanddybde på en 1,6 km lang strækning fra sti C175 og mod syd.

Sdr. Thorsminde Tange
På Sdr. Thorsminde Tange er der placeret 664.000 m3 sand på revlen i seks meters vanddybde på strækningen fra ca. 1 km syd for Thorsminde Havn og 3 km mod syd.

Sønder Holmslands Tange ved Årgab
Der er udlagt 746.000 m3 på revlen i seks meters vanddybde på en 2,9 km lang strækning fra sti C46 ned til omtrent sti C31.

Sønder Holmslands Tange ved Havrvig
Der er udlagt 500.000 m3 sand på revlen i seks meters vanddybde på en 2,2 km lang strækning fra sti C23 til sti C19.

Sandfodringsarbejdet blev igangsat i januar og afsluttet den 1. august 2023.

Kortet viser, hvor der sandfodres på den jyske vestkyst i 2023.

Sandfodring på Jyllands vestkyst i 2024

Sandfodringsprogrammet for 2024 forventes igangsat i løbet af foråret. Programmet vil blive offentliggjort her på siden, når det er endeligt tilrettelagt.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til arbejdet eller kystbeskyttelse generelt, så  kontakt projektleder Michael Rasmussen på mcr@kyst.dk eller mobil 23381587 eller projektleder Ole Dalgaard på ozd@kyst.dk eller mobil 91338428.

VVM-undersøgelse (miljøvurdering)

Forud for sandfodringen er der foretaget VVM-undersøgelse (miljøvurdering) og der er givet tilladelse i henhold til kystbeskyttelseslovens § 3 og i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Se tilladelserne her:

Hent PDF: Tilladelse til sandfodring på fællesaftalestrækningen Lodbjerg-Nymindegab 
Hent PDF: §25 tilladelse Kystbeskyttelse af strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab