Sandfodring på Vestkysten

Strandfodring ved Hvide Sande.

Sandfodring på Jyllands vestkyst i 2024

Nedenfor kan du læse om sandfodringsprogrammet for 2024. Vi opdaterer løbende siden.

Opdateret 10. juni 2024

Fodringsprogram for Fællesaftalen Lodbjerg-Nymindegab 2024

Arbejdet med sandfodring på Vestkysten mellem Lodbjerg og Nymindegab er nu begyndt. Sandsugeren ”Freja R” ankom til Agger Nord-opgaven den 20. maj 2024 og begyndte straks med indpumpningen af sand på stranden nord for Høfde 96. Vores entreprenør har indtil nu leveret ca. 75.000 m3 af de planlagte 300.000 m3 på stranden nord for Høfde 96. 
Desværre er det blæst op med hård vind fra vest, så sandsugeren ligger lige nu stille og afventer, at vinden lægger sig senere på ugen. 

Vi forventer, at arbejdet med strandfodringen nord for Høfde 96 varer måneden ud, og derefter vil arbejdet efter planen fortsætte med kystnær fodring ud for Agger by og ved Årgab.     

Som aftalt med Vestkystkommunerne Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern i den såkaldte ”Fællesaftale Lodbjerg-Nymindegab 2020-2024” om beskyttelse af den centrale del af Jyllands Vestkyst, vil Kystdirektoratet igen i 2024 sørge for, at kysten bliver forstærket med flere millioner kubikmeter sand, der pumpes ind på kysten.

Sandet udlægges enten helt inde på stranden (strandfodring) eller på revlerne på den kystnære havbund (kystnær fodring).

Det er sandsugere fra entreprenørfirmaet Rohde Nielsen A/S, der vil udføre arbejdet for Kystdirektoratet. Rohde Nielsen A/S vandt opgaven i 2020 efter et EU-udbud.

Formålet med sandfodringen er at opretholde det aftalte sikkerhedsniveau, standse kysttilbagerykningen på størstedelen af strækningen, og forhindre gennembrud af sanddiger og klitter, så baglandet er beskyttet mod oversvømmelse.

Agger:

Her vil vi udføre to sandfodringer:
Agger Nord: På en 600 m lang strækning nord for Høfde 96 pumpes ca. 300.000 m³ sand ind på stranden (strandfodring).
Agger By: Mellem Høfde 88 og 93 foran byen udlægges ca. 350.000 m³ sand på revlen (kystnær fodring).

Ferring Sø:

Mellem høfde 6 og 12 foran Ferring Sø udlægges ca. 550.000 m³ sand på revlen (kystnær fodring).

Søndervig:

Mellem Søndervig (omtrent fra sti C93) og ca. 5,4 km mod nord til Krylen/Krogen pumpes ca. 1.100.000 m³ sand ind på stranden (strandfodring).

Årgab:

Mellem sti C26 og C44 syd for Hvide Sande udlægges ca. 1.100.000 m3 sand på revlen (kystnær fodring).

Samlet forventer vi, at der i 2024 skal leveres ca. 3,4 mio. m³ sand på den centrale del af Jyllands Vestkyst.

Kortet viser, hvor der sandfodres på den centrale del af den jyske vestkyst i 2024 på Fællesaftalestrækningen Lodbjerg-Nymindegab.

Fodringsprogram for Fællesaftalen Lønstrup 2024

Strandfodringen ved Lønstrup er nu afsluttet. Der blev arbejdet med to sandsugere på opgaven i perioden 25. april til 9. maj 2024. Der blev i alt indpumpet 140.400 m3 sand på stranden nord og syd for ”Landingspladsen”.  

Opgaven blev udført af entreprenørvirksomheden Rohde Nielsen A/S som en del af den kontrakt, som Kystdirektoratet har med entreprenøren, der udfører opgaver omkring oprensning og kystfodring i Danmark.  

Kortet viser, hvor der sandfodres og hvor meget på Fællesaftalestrækningen Lønstrup i 2024.

Spørgsmål

Vi vil løbende opdatere siden her med den aktuelle status for arbejdet. Ellers er du velkommen til at ringe eller skrive til os og høre, hvordan det ser ud med tidsplanen for de enkelte strækninger. Vores kontraktoplysninger står nedenfor.

Har du spørgsmål til arbejdet eller kystbeskyttelse generelt, så kontakt projektleder Michael Rasmussen på mcr@kyst.dk eller mobil 23381587 eller projektleder Ole Dalgaard på ozd@kyst.dk eller mobil 91338428.

VVM-undersøgelse (miljøvurdering)

Forud for sandfodringen er der foretaget VVM-undersøgelse (miljøvurdering) og der er givet tilladelse i henhold til kystbeskyttelseslovens § 3 og i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Se tilladelserne her:

Hent PDF: Tilladelse til sandfodring på fællesaftalestrækningen Lodbjerg-Nymindegab 
Hent PDF: §25 tilladelse Kystbeskyttelse af strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab