Tidevand

Tidevand er vandets variation mellem højvande (flod) og lavvande (ebbe). Grunden til denne variation skyldes mestendels månens tiltrækningskraft. Månen påvirker jordens vandoverflade og trækker den mod sig.

Set med danske øje er tidevandsforskellen størst i Vadehavet. Der er højvande i Vadehavet, når månen er tættest på, og ebbe er så, når Vadehavet er vinkelret på månens tiltrækningskraft. Der er yderligere højvande, når månen er omme på den anden side af jorden i forhold til Vadehavet.

Tidspunkter for tidevand

Da jorden bevæger sig en gang omkring sin egen akse hvert døgn, er der i princippet høj- og lavvande 2 gange hvert døgn. Der skulle så være 6 timer mellem høj- og lavvande.

Men fordi månen bevæger sig et stykke i samme retning som jorden, er der 6 timer og 12 minutter mellem høj- og lavvande. I praksis varierer også dette på grund af andre faktorer, som man er i stand til at beregne og publicere i form af tidevandstabeller.

Tidevandets højde

Tidevandets højde afhænger af, hvorfra tidevandet udgår (amfidromet) og i Vadehavet hvor smalt det pågældende sted er. Ved Skallingen er tidevandshøjden cirka 1 m, mens det ved Højer er cirka 2 m. Andre steder i Danmark er tidevandsforskellen typisk meget mindre, bl.a. fordi vandmasser ikke på samme måde kan samles som ved Vadehavet.

Figuren viser tidevandets afhængighed af månens og solens position i forhold til hinanden.

Springflod

Hvis solen og månen befinder sig på hver sin side af jorden, trækker de i hver sin flod og dermed i ebbezonerne. Ebbezonernes vand trækkes derfor ud til flodzonerne, hvorved det bliver ekstra højvande, hvilket kaldes springflod. Hvis solen og månen trækker til samme side på én gang fremkommer også springflod.

Springflod kommer ca. hver 14. dag ved fuldmåne og nymåne.

Nipflod

Når månens og solens tiltrækningskraft virker vinkelret på hinanden, modvirker de to kræfter hinanden, og tidevandet bliver derfor lavere end normalt. Samtidig er ebbevandet tilsvarende højere. Dette kaldes nipflod. Der er således ved nipflod mindre forskel på høj- og lavvande end normalt.

Tidevandstabeller

DMI udgiver hvert år tabeller for tidevandet på udvalgte positioner over det meste af landet.

Gå til DMI.dk

Yderligere information

DMI beskriver fysikken bag tidevand dybere på deres hjemmeside.

Gå til DMI.dk

Lavvande i Dalbybugten på Fyn.