CoastSnap

– et fællesskab med kysten i centrum

Strandgæsternes fotos skal give viden om, hvordan kysten flytter sig. Foto: Hjørring Kommune

CoastSnap er et stort verdensomspændende projekt, som engagerer beboere og besøgende i dokumentation af kysternes udvikling. Ideen kommer fra Australien, men har nu bredt sig til Danmark, hvor Kystdirektoratet og Hjørring Kommune i samarbejde har opstillet de første CoastSnap-stationer.

Hvordan virker CoastSnap

Tanken bag CoastSnap er at beboere og besøgende på en bestemt strand tager et billede af kysten med deres mobiltelefon, når de kommer forbi. De mange snapshots samles i en database.

Når mange tager fotos fra det samme sted, gennem hele året og i alt slags vejr, får vi samlet meget præcise oplysninger om kystens udseende hen over året og med tiden også på længere sigt.

CoastSnap-stationerne

For at billederne kan sammenholdes, skal de alle tages fra samme vinkel, og derfor skal du tage dit billede fra en CoastSnap-station. Stationen er en rød pæl forsynet med et holder, som du sætter mobiltelefonen i, når du tager billedet.

Markering af CoastSnap stationer langs kysten i Hjørring Kommune. Du finder stationerne ved Løkken, Nørre Lyngby, Lønstrup, Nørlev og Tversted.
Der er opstillet to CoastSnap-stationer på hvert sted, så der kan tages billeder i begge retninger.

Sådan gør du

Sæt din mobil i holderen på træpælen og tag et billede. Scan QR koden på pælen og upload dit billede.

Når du har bidraget med fotos, kan du følge områdets udvikling på Coastsnap.com og se de fotos andre har taget.
Gå til CoastSnap.com

CoastSnap-app

Der er også udviklet en app til CoastSnap. Den er gratis og tilgængelig til både Android og IOS. Du kan uploade fotos til CoastSnap direkte via appen og via appen kan du følge med i, hvad andre lægger ind af fotos fra dine favoritsteder.

Her kan du prøve CoastSnap

Der er opstillet CoastSnap-stationer på fem forskellige lokaliteter i Hjørring Kommune. To på hvert sted, så der kan tages billeder i begge retninger.

CoastSnap på prøve

Projektet er et pilotprojekt i samarbejde mellem Kystdirektoratet og Hjørring Kommune. Foreløbig er der givet tilladelse til at afprøve værktøjet i fem år i Hjørring Kommune.

Hvorfor Hjørring?

Kysterne i Hjørring Kommune er godt sted at afprøve værktøjet. Kommunen har nogle af landets højeste erosionsrater og masser af naturlig dynamik. Kyster og strande forandrer sig konstant.

Stationerne er placeret, så de dækker kommunens kyster bredt. Der er to stationer hvert sted for at dokumentere strækningen i begge retninger. Der er strækninger med fast kystbeskyttelse, strækninger med sandfodring som kystbeskyttelse og der er strækninger, hvor kun naturens kræfter råder.

Kysterne er velbesøgte, både af lokale og turister, og de besøgende kommer der hele året og i alt slags vejr. Vi håber derfor, at de mange besøgende vil tage fotos og bidrage til projektet.

CoastSnap er tænkt som et supplement til de eksisterende opmålinger og øvrig fotodokumentation, der laves af kysterne.

Læs mere om CoastSnap på Hjørring Kommunes hjemmeside.
Gå til www.hjørring.dk