Velkommen til Kystdirektoratet

- statens kystenhed i Danmark

Nyheder

Abonnér på nyheder

Få tilsendt Kystdirektoratets nyheder på mail.

Søg om dispensation fra strandbeskyttelse og klitfredning

Der gælder særlige regler for byggeri og arrangementer på strandbeskyttet og klitfredet areal. Læs mere og ansøg.

Anlæg på søterritoriet

Søg om tilladelse til anlæg og aktiviteter på søterritoriet

Ønsker du at slå en pæl til fortøjning af din båd eller etablere et tanganlæg, så skal du ansøge om tilladelse hos os.

Sandfodring på Vestkysten

Sandfodringsplanen for 2023 er klar. Se her hvornår vi fodrer på hvilke strækninger - hvis ellers vejret er med os.

Kystplanlægger 2120

Kortlægning af risikoen i kystområderne frem til 2120, med vejledende strategier og forslag til konkrete tiltag til at håndtere oversvømmelses- og erosionsrisikoen.

Til kommunen

Find vejledninger og materialer fra vores kurser og undervisningsforløb her.
Se invitation til kursus i kystteknik 16. - 17. novenber 2023.

Foto af en oversvømmet vej

Oversvømmelsesdirektivet

Kortlægning af risiko i forhold til oversvømmelse og vejledning om risikohåndtering.

Find dit nye job hos os

Lige nu har vi flere ledige stillinger. Fælles for dem er, at du kommer til at skabe værdi for samfundet - og du får nogle af Danmarks dygtigste kolleger.

Værktøjer

Find interaktive kort, statistikker og dagsaktuelle vandstands- og bølgedata, der giver dig indsigt i kyster og klima. 

Publikationer

Kystanalyse, bidragsfordeling, børsteorme og meget mere. Find det her.

Ansøg om kystbeskyttelse

Din kommune varetager forvaltningen af kystbeskyttelsesloven. Ønsker du at søge om tilladelse til kystbeskyttelse, skal du derfor kontakte din kommune

Pulje til kystbeskyttelse 2023

Der afsat 150 mio. kr. til statslig medfinansiering af kystbeskyttelse i kommunale fællesprojekter og digelag i Vadehavet