Kystdirektoratets opgaver

Kystdirektoratet analyserer kyster i hele Danmark og sikrer den faglige viden om kysternes dynamik til brug ved kystbeskyttelse eller andre anlæg. Som myndighed for 7300 km kyst, og for 103.000 km² søterritorium arbejder vi med klit, strand og søterritorium. Herudover varetager vi en række opgaver med kystbeskyttelse, beredskab, oprensning af sejlløb og vedligehold af havne og sluser.