Opmåling

Kystdirektoratet har et omfattende opmålingsprogram.

Vi opmåler løbende strand og havbund, for at kunne analysere og følge kystudviklingen. For bl.a. at kunne vurdere kystbeskyttelsesindsatsen i forhold til de kræfter, som kysten bliver udsat for, måler vi både vejrdata, vandstande, bølger og strøm en række steder langs vestkysten.

Kystdirektoratets opmålingstraditioner rækker langt tilbage i tiden, idet opmålingerne af kystprofilet første gang blev fortaget i 1874. For vejrdata og vandstande gælder, at mange af opmålingsserierne rækker over 20 år tilbage i tiden.