Stormflodsberedskabet på Vestkysten

Oprettelsen af stormflodsberedskab ved Vestkysten

Stormflodsberedskabet er oprettet for at kunne varsle og eventuelt evakuere befolkningen i truende situationer, hvor der er risiko for gennembrud af et dige eller en klit.

Det var efter stormen i november 1981, hvor der skete store skader på Vestkysten, og der var oversvømmelse af baglandet, det blev besluttet at oprette et særligt stormflodsberedskab for den centrale del af Vestkysten.

De lavtliggende områder, som kan oversvømmes i tilfælde af brud på diger eller klitter, fremgår af oversigtskortet.

Som det fremgår af figuren nedenfor, indgår en række institutioner og myndigheder i beredskabet med forskellige opgaver. Kystdirektoratet og Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro er i tæt kontakt under en stormflod.

Kystdirektoratet's opgaver er at følge vejr- og vandstandsudviklingen, at indføre forskellige beredskabsgrader og lede Kystdirektoratets egen patruljetjeneste, som patruljerer på kysten under en storm.

Oversigtskortet over den centrale del af Vestkysten, der viser de lavtliggende områder, som kan oversvømmes, hvis der sker brud på diger eller klitter under en stormflod. De med rødt viste strækninger er varslingsområder, hvor de kritiske vandstande ved en stormflod er angivet.

Beredskabsgrader

Stormflodsberedskabet er opbygget med tre beredskabsgrader:

 • Informationsberedskab for Vestkysten
  Informationsberedskab indføres ca. fire timer før, der er risiko for gennembrud af dige eller klit, dvs. fire timer før der forventes den såkaldte "kritiske vandstand". Ved indførelse af informationsberedskab varsles politi, kommuner, havnevagter m.fl., som hver især varsler videre i egne organisationer.
 • Stabsberedskab for Vestkysten
  Stabsberedskab indføres ca. 2 ½ time før den kritiske vandstand nås. Alle involverede parter kontaktes, og der indkaldes mandskab i de forskellige organisationer.
 • Operationsberedskab for Vestkysten
  Operationsberedskab indføres ca. én time før kritisk vandstand indtræffer, eller hvis der observeres brud på et dige eller klit med indstrømning af vand til følge. Operationsberedskabet besluttes af Politiets leder og Kystdirektoratets direktør i fællesskab. Beboere i de områder, som trues af oversvømmelse, bliver evakueret af Politiet og Hjemmeværnet.

Varslingsområder

Kyststrækningen på Vestkysten er opdelt i fem varslingsområder:

 • Thyborøn-området
  der omfatter Thyborøn by.
 • Harboøre-området
  der strækker sig fra Ferring Sø til Langerhuse.
 • Thorsminde-området 
  deromfatter Thorsmindetangerne fra Mærsk til Fjand.
 • Søndervig - Houvig-området
  der strækker sig fra Søndervig til Husby Klit.
 • Hvide Sande-området 
  der omfatter Holmsland Klit (Hvide Sande - Nymindegab)

Patruljetjenesten kan indsættes efter behov. Patruljetjenesten afpatruljerer udvalgte steder på kysten og sender meldinger om udviklingen til Kystdirektoratets stormflodsledelse.

I stormflodssituationer vil information om den aktuelle beredskabsgrad og andre oplysninger blive udsendt over Danmarks Radio P4 Midt & Vest.

Kritiske vandstande

Kystdirektoratet har defineret følgende kritiske vandstande:

 • Thyborøn-vandstandsmålere: 2,80 m i havet og 2,00 m i havnen.
 • Ferring vandstandsmåler: 2,80 m.
 • Thorsminde-havnemåler: 3,20 m.
 • Hvide Sande-havnemåler: 3,20 m.