Vedligehold af havneanlæg, sluser, dæmning og sejlløb

Kystdirektoratet varetager en række forpligtelser ved specifikke havneanlæg, sluser, Rømødæmningen og sejlløb.