Stormflodsberedskabet i Syd- og Sønderjylland

Oprettelsen af stormflodsberedskab i Syd- og Sønderjylland

Stormflodsberedskabet for Syd- og Sønderjylland er oprettet for at kunne varsle og eventuelt evakuere befolkningen i truende situationer i den vestlige del af Syd- og Sønderjylland.

Det var som følge af stormflodskatastrofer i Holland (1953) og Nordtyskland (1962) der i begyndelsen af 1970’erne blev etableret et stormflodsberedskab for Vadehavsområdet. I beredskabet indgår, som det fremgår af nedenstående figur, en række myndigheder og aktører med forskellige opgaver.

Digerne langs Vadehavskysten beskytter lavtliggende områder mod oversvømmelse under stormflod. I tilfælde af brud på digerne vil de lave områder oversvømmes med risiko for tab af menneskeliv og dyr samt skader på bygninger m.m.

Kystdirektoratets stående beredskab består i månederne september til april af tre personer og i resten af året af én person.

Den del af vadehavsområdet, som Kystdirektoratets stormflodsberedskab dækker, er opdelt i fem delområder med forskellige varslingskriterier, som er fastlagt bl.a. efter digernes styrke.

Oversigtskort over de lavtliggende områder, som kan oversvømmes ved brud på digerne i Syd- og Sønderjylland.

Stormflodsberedskabet optrappes til forskellige beredskabsgrader

Beredskabsgraderne og de kriterier som ligger til grund for deres indførelse er følgende:

 • Internt beredskab:
  Når situationen for digerne forventes at kunne udvikle sig kritisk.
 • Informationsberedskab:
  Når en for digerne kritisk situation forventes at kunne opstå ca. seks timer senere.
 • Stabsberedskab:
  Når en for digerne kritisk situation forventes at kunne opstå ca. fire timer senere.
 • Operationsberedskab:
  Når en for digerne kritisk situation forventes at kunne opstå ca. to timer senere, eller der meldes om brud på et dige.

Beredskabsgraderne indføres af Kystdirektoratet på baggrund af vandstandsprognoser beregnet af Danmarks Meteorologiske Institut. Beredskabsgraden meddeles til politiet.

Hovedindsatsen ved de forskellige beredskabsgrader er:

 • Internt beredskab:
  KDI bemander sin interne beredskabsorganisation.
 • Informationsberedskab:
  Nøglepersonerne i den samlede organisation indkaldes.
 • Stabsberedskab:
  Alle som indgår i beredskabsorganisationen indkaldes.
 • Operationsberedskab:
  Befolkningen i de truede områder evakueres.

Organisation og opgaver

På figuren vises involverede myndigheder og organisationer i stormflodsberedskabet for Syd- og Sønderjylland.

Illustration af organisering og opgaver i stormflodsberedskab i Syd- og Sønderjylland.