Få indblik i Kystdirektoratets opgaver

Se præsentationsvideoer der viser flere sider af, hvad Kystdirektoratet arbejder med.

Kystdirektoratet - statens kystenhed i Danmark og en del af Naturstyrelsen

Direktoratet varetager bl.a. myndighedsopgaver indenfor kystbeskyttelse, klitfredning, strandbeskyttelse og statens højhedsret over søterritoriet. Vi rådgiver miljøministeren, udarbejder analyser og arbejder i hele kystzonen nationalt og internationalt.

Kystdirektoratet hjælper dig

Se hvordan Kystdirektoratet hjælper Gitte Adamsen der skal bygge nyt sommerhus ved Lønstrup i et klitfredet område.

Kystdirektoratet giver overblik over kyst og klimapåvirkninger

I Kystdirektoratet arbejder vi med klimaforandringer og har overblikket over, hvordan de påvirker de danske kyster.

Staten beskytter Vestkysten

Siden 1800 tallet har staten været engageret i kystbeskyttelse på den jyske vestkyst, som er en af de mest udsatte danske kyster.

Kystdirektoratet - en arbejdsplads i vind og vejr

Kasper fortæller om opgaver og muligheder som ansat i Kystdirektoratet.

Sådan sikrer du dit hus ved havet

Mogens Stougaard fra Det Nordfynske Kystsikringslag fortæller hvordan sommerhusejere går sammen og sikrer deres huse mod oversvømmelser.