Fællesaftale om kystbeskyttelse ved Lønstrup 2020-2024

Kyststrækningen ud for Lønstrup der kystbeskyttes i fællesskab mellem Hjørring Kommune og Staten.

Den nuværende fællesaftale mellem Hjørring Kommune og staten gælder for perioden 2020-2024. Kystbeskyttelsen skal forhindretilbagerykning af kysten og sikre mennesker og infrastruktur primært i Lønstrup by.
Der har siden 1984 været et- og femårige aftaler mellem staten, Nordjyllands Amt og Hjørring Kommune om kystbeskyttelsen på den 1.100 m lange strækning ud for Lønstrup.

Kysten er en erosionskyst

Kysten ud for Lønstrup er en såkaldt erosionskyst, hvilket betyder, at havet tager af kysten, som vil rykke tilbage, hvis vi ikke gør noget. Derfor er kystbeskyttelse fortsat nødvendig. Opmålinger af kystprofilet, fra før kystbeskyttelsesindsatsen blev sat i værk, viser, at kysten ville rykke ca. 1-1,5 m tilbage i gennemsnit om året ved Lønstrup, hvis der ikke var blevet kystbeskyttet.

Efter en voldsom skrænterosion, der fandt sted under stormen den 24. november 1981, som truede de bagvedliggende huse, blev der i 1982 opført et kystbeskyttelsesanlæg med skråningsbeskyttelse og bølgebrydere. Siden 1984 er der løbende beskyttet med sandfodring. Det vil sige, at der tilføres sand til stranden, så stranden opretholdes og kystbeskyttelsesanlægget ikke nedbrydes. Fællesaftalen har en målsætning om fastholdelse af kystlinjen.

Den hidtidige indsats har virket efter hensigten, så skrænten er fastholdt, og dermed er trygheden for beboerne indenfor forsvundet.