Fællesaftale om kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab 2020-2024

Kyststrækningen ud for Lodbjerg-Nymindegab kystbeskyttes i fællesskab mellem Staten og de fire vestkystkommuner Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig og Thisted.

Fællesaftalen er indgået mellem Staten og de fire vestkystkommuner Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig og Thisted.

Kyststrækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab på den jyske vestkyst er den mest udsatte erosionskyst i Danmark med en gennemsnitlig kysttilbagerykning på mellem en og otte meter om året, hvis der ikke bliver kystbeskyttet.

Uden løbende kystbeskyttelse kan klitbarrieren mellem havet og de store lavtliggende arealer bagved blive gennembrudt og de lave arealer blive oversvømmet. Det skete i en storm i 1981, hvor det stod klart, at den daværende kystbeskyttelsesindsats ikke var nok til at sikre en stærk kyst.

Derfor indgik de daværende kystkommuner, Ringkøbing Amt og staten i 1983 en femårig økonomisk aftale om kystbeskyttelse. Der har siden været indgået femårige fællesaftaler, og udarbejdet flere rapporter, f.eks. "Midtvejsrapport 2016" og "Statusrapport 2013" som du kan downloade i boksen herunder.

Målsætning for tilbagerykning 2020-2024

Grundlaget for aftalerne er en målsætning om, hvordan kystprofilet fra klittop til seks meters dybde skal udvikle sig.

Det er en sideordnet målsætning, at sikkerheden mod gennembrud af klit eller dige til de lavtliggende områder i baglandet skal være høj.

På hele strækningen skal kysten kunne klare en storm, der i gennemsnit optræder med 100 års mellemrum. Ud for Thyborøn er kravet en 1000 års storm.

Der vil derfor kunne ske oversvømmelse af baglandet, hvis kysten rammes af en endnu hårdere storm. For at sikre, at der i en sådan situation ikke vil ske tab af menneskeliv, er der et Stormflodsberedskab.
Læs mere om Stormflodsberedskabet.

Målsætningen nås ved at tilføre kystprofilet sand som erstatning for det sand, som bølger og strøm fjerner. Det vil sige, at erosionen så sker i fodringssand og ikke i den bagvedliggende kyst. Læs mere i "Vestkysten 2020 - Statusrapport" som du kan downloade fra boksen ovenover.

Målsætning for den fremtidige kystudvikling.