Fællesaftale om kystbeskyttelse ved Blåvand 2020-2024

Kyststrækningen ud for Blåvand der kystbeskyttes i fællesskab med Varde Kommune.

Den nuværende fællesaftale mellem Staten og Varde Kommune er gældende for perioden 2020-2024. Formålet med aftalen er at standse kysttilbagerykningen mellem Sandkassen og høfde 10a.

I perioden november 2022 til februar 2023 fodres strækningen med ca. 275.000 m3 sand.

Den første fællesaftale var gældende for 2012. Der har siden været fællesaftale for perioden 2014-2019.