Hvide Sande og Thorsminde sluser

Afvandingsslusen ved Hvide Sande der afvander Ringkøbing Fjord og tilhørende opland.

Sluserne i Hvide Sande og Thorsminde er ejet af staten, som har ansvaret for drift og vedligeholdelse, som udføres i tæt samarbejde med sluseudvalget, som fastlægger slusepraksis. Kystdirektoratet har entreret med Hvide Sande Havn om varetagelse af den daglige styring og drift af både sluserne i Hvide Sande og Thorsminde.

I Hvide Sande er der 2 separate sluseanlæg. Der er afvandingsslusen med 14 slusekamre, der afvander Ringkøbing Fjord og tilhørende opland, og så kammerslusen med tilhørende klapbro, der tillader skibstrafikken at passere fra fjorden til havn og havet.

I Thorsminde er der et samlet sluseanlæg med 13 kamre. De 12 kamre (10 små og 2 store) er alene til afvanding af Nissum Fjord og tilhørende opland, det sidste kammer er en gennemsejlingssluse, hvor mindre fartøjer kan komme fra fjorden til havn og havet.

Afvandingssluseanlægget består desuden af de til- og afløbskanaler, der er før og efter sluserne. Der udføres årlige opmålinger af kanalerne, for at sikre at hverken sider eller bund er udsat for skadelig erosion i forbindelse med slusedriften.

Sluseudvalgene for Ringkøbing Fjord og for Nissum Fjord har til formål at rådgive ministeriet og Kystdirektoratet vedr. brugen af slusen. Sluseudvalgene afholder mindst 2 årlige møder, for at aftale praksis for den kommende slusedrift. Kystdirektoratet varetager desuden sekretariatsfunktionen for sluseudvalgene.

Afvandingsslusen i Hvide Sande.
Afvandingsslusen i Thorsminde.