Esbjerg Ren Havn 2025

Esbjerg Havn, der nu har en løsning på håndtering af belastet sediment.

Staten ved Kystdirektoratet, Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune har indgået en aftale om løsning på, hvordan forurenet havbundsmateriale – sediment – fra havnebassinerne skal deponeres/klappes på miljømæssig forsvarlig måde. Løsningen er skruet sammen som en tretrins raket.

Første trin var nedlæggelse og cementstabilisering af et behandlingsanlæg fra 1980'erne, hvori det forurenede materiale fra 2007 til 2013 blev opbevaret. Staten stod for afvikling af behandlingsanlægget, som blev påbegyndt i januar 2016. Behandlingsanlægget er helt nedlagt og arealet er ibrugtaget af Esbjerg Havn til andet brug pr 16. maj 2017

Andet trin i løsningen bliver at bortskaffe efterslæbet i Esbjerg Havn. Der er tale om sediment der er aflejret i havnen over en længere årrække. Halvdelen af sedimentet er så rent, at det bliver klappet i Nordsøen efter gældende klaptilladelse. Den anden halvdel af sedimentet er ikke klapegnet og skal deponeres. Her er meget transporteret til eksternt deponi, da der ikke var et spulefelt ved Esbjerg Havn, der kunne modtage sedimentet.

Det sidste og tredje trin er opførelse af et nyt deponeringsanlæg ved Østhavnen Esbjerg havn, som Kystdirektoratet i juni 2019 etablerer på havnens areal. Depotet tænkes brugt indtil 2025, hvorefter havnesedimentet, der aflejres i alle bassiner i Esbjerg havn, skal være så rent, at det derefter kan udlægges - klappes eller bypasses i havet.

Samarbejdet mellem Esbjerg Havn, Esbjerg Kommune og Kystdirektoratet fortsætter derfor for at få nedbragt forureningen i havnen.

Kystdirektoratet er forpligtiget til at håndtere havnesediment i Esbjerg Havn gennem en politisk aftale mellem Esbjerg Kommune og Staten.

Læs mere om baggrund og historik her