Vedligeholdelse af sejlløb

Kystdirektoratets opmålingsfartøj ved Marbjerg Løb i Limfjorden.

Kystdirektoratet vedligeholder sejlløb der forbinder de danske farvande 

Kystdirektoratet er ansvarlig for, at sejlløb der forbinder de danske farvande, har den fornødne dybde. Det drejer sig blandt andet om Limfjorden øst og vest for Aalborg, løbene i Grønsund og Bøgestrømmen.

Opmålinger i sejlrender

Limfjorden:
• Løgstør Grunde
• Bejstrup Løb
• Marbjerg Løb
• Marbjerg Tunge
• Draget
• Sælhundeholm Løb

Smålandsfarvandet:
• Grønsund (Nyt Løb og Hestehoveddyb)
• Bøgestrømmen

Isefjorden:
• Lynæs Rende

Til oprensning af sejlrenderne benyttes eksterne entreprenører.

Samarbejde med Søfartsstyrelsen

På grund af en konstant materialevandring, vil der altid være en vis risiko for, at et eller flere sejlløb har mindre dybde end tilsigtet.

Kystdirektoratet arbejder sammen med Søfartsstyrelsen om den aktuelle tilstand, så skibstrafikken kan blive orienteret.

I øvrigt henviser vi til Søfartsstyrelsens advarsler og efterretninger for søfarende.

Læs mere på Søfartsstyrelsens hjemmeside

Kystdirektoratet er her i gang med opmåling ved Sælhundeholm i Limfjorden.

Kystdirektoratet opmålingsprogram

For at kunne analysere og følge kystudviklingen, opmåler vi løbende strand og havbund. Langs vestkysten måler vi også vejrdata, vandstande, bølger og havstrømme.

Læs mere her