Rømødæmningen

Rømødæmningen med Jylland i baggrunden. På en sommerdag kører flere tusinde biler over dæmningen.

Information om Rømødæmningen

Dæmningen ejes af staten (Kystdirektoratet) og Tønder Kommune. Staten er ansvarlig for skråningerne og kommunen for de to øverste meter af dæmningen.

Bygget: 1939 - 1948
Længde: 9.170 m
Bredde i bund: 60 m
Bredde i top: 13 m
Højde: 5,3 m v/Rømø og 6,3 m v/Jylland

Læs mere om Rømødæmningens historie

Rømødæmningen forbinder Rømø med Jylland. Der er tre vigepladser langs dæmningen.

Dæmningens opbygning

Dæmningen er anlagt direkte på Vadehavets bund. Den er 9,17 km lang, 60 meter bred i bunden og 8 meter bred på toppen. Vejbanen blev i 1963 udvidet til 12 m pga. forøget biltrafik.

Dæmningens skråninger hælder mellem 7o og 14o grader (anlæg 1:8 og 1:6). Dæmningens kerne er opbygget af fyldjord. Ovenpå kernen blev lagt 50 cm klæg (ler) og derpå et lag græstørv. Tørven er med årene skyllet bort og erstattet med klæg. Der er på de mest udsatte steder anlagt fliser.

Skitse af dæmningens opbygning.

Rømødæmningens vedligeholdelse

Dæmningen var oprindelig projekteret til at være vedligeholdelsesfri, men det viste sig snart, at det var nødvendigt med løbende vedligeholdelse. Siden 1949 har Kystdirektoratet udført vedligeholdelse af dæmningens skråninger. Arbejdet består af indsamling af flodskarn og reparation af skader på græsskråninger og flisebelægning efter vinterens højvande.

Fliser, som styrker diget, udskiftes.

I videoen herunder kan du se mere om hvordan vedligeholdelsen af dæmningen foregår.

Stormfloder

Ved stormflod i Vadehavet kan vandstanden stige til over 5 m og medføre skader på dæmningen. Ved stormene i 1976, 1981 og orkanen i 1999 skyllede vandet ind over dæmningen og ødelagde store dele af vejbanen og skyllede jord væk fra skråningerne.

Ved stormene i 1976, 1981 og orkanen i 1999 skyllede vandet ind over dæmningen.