Strand og havbund

Opmåling strand og havbund

For at have styr på, hvorledes især den jyske vestkyst udvikler sig, og for at kunne vurdere virkningen af den kystbeskyttelse, som Kystdirektoratet udfører, opmåles stranden og havbunden fra klittop og ud til ca. fire km fra kystlinjen.

Opmålingerne foretages i et fast linjesystem med linjer vinkelret på kysten fra Skagen til den tyske grænse. Linjerne ligger med ca. 1000 m. indbyrdes afstand. På den centrale del af vestkysten måles desuden parallelt med kysten i et fast system fra fire til ca. 10 km fra kysten.

I vestkystsystemet måles kystprofilet i linjer vinkelret på kystlinjen. Linjerne ligger med ca. 1000 m indbyrdes afstand fra Skagen til grænsen. Der måles i princippet fra klittop til mindst 4 km fra land.
Kystdirektoratet fik i 2022 et helt nyt og moderne opmålingsfartøj.

Opmålingsmetoder

Kystdirektoratet opmåler både strand og havbund, bl.a. fra Kystdirektoratets to pejlebåde, som er udstyret med det mest moderne opmålingsudstyr.

Bådens position og højde måles hele tiden ved hjælp af GPS (RTK GPS), som er et Global Positionerings System, der beregner bådens position ved hjælp af målinger til satellitter og kendte referencestationer på land.

Selve dybden måles med et avanceret flerstråle ekkolod, og nøjagtigheden af opmålingerne i dag ligger på ca. ±5 cm.

GPS referencestation.

På stranden, fra klittop og ud til kystlinjen, måles profilet hovedsagelig ved GPS-måling (RTK GPS).

Fra kystlinjen og ud til det sted i profilet, hvor opmålingsskibet går på grund, måles profilet ved hjælp af totalstation og en dykker, som svømmer ud i linjen med det prisme, som totalstationen måler til.

Videoen nedenfor viser, hvordan opmålingen foregår på fra klittop til ud i vandet.

De første opmålinger

Opmålingerne af strand og havbund kan føres helt tilbage til 1874, hvor de første profiler blev opmålt ved Thyborøn.

Det foregik med robåd. Afstanden fra kysten til bådens placering blev målt med et tov, som var bundet til bådens stævn. Dybden blev pejlet med stok eller med et lod i en snor. Senere undersøgelser har vist, at nøjagtigheden af pejlingerne dengang var på ca. ±10 cm.

Opmåling af havbund ud for Agger 1899.