Bølger

Opmåling af bølger

For at have styr på påvirkningerne på kysten, måler Kystdirektoratet bølger en række steder ud for den jyske vestkyst. Desuden får Kystdirektoratet bølgemålinger fra enkelte havne på Vestkysten.

Hvordan måles bølger?

Måling af bølger foretages med en kugleformet bøje, som er forankret til havbunden med fortøjninger, der er så elastiske, at bøjen kan følge bølgernes bevægelser. Bøjen måler kontinuerligt bevægelserne i alle retninger.

Bølgemåleren er en kugleformet bøje, som er forankret til havbunden.

Beskrivelse af bølger

Ud fra disse målinger beregnes hvert 30. minut forskellige parametre, som karakteriserer bølgerne. I princippet beregnes bølgernes højde H og periode T (se figuren).

I den viste figur er bølgen pæn og regelmæssig. Enhver, der har været ved havet en dag, det blæser, ved, at sådan ser havoverfladen aldrig ud. Derfor beregnes i stedet for nogle typiske parametre, som repræsenterer bølgeforholdene i de 30 minutter, målingen er foretaget over.

Der beregnes bl.a. en signifikant bølgehøjde Hs, som er gennemsnittet af den højeste 1/3 af bølgerne i perioden, en periode Tz, som er en middelperiode samt en repræsentativ retning for bølgerne.

Den signifikante bølgehøjde svarer nogenlunde til den bølgehøjde, som en trænet iagttager vil bedømme bølgehøjden til.

Sådan gemmes data

Alle de beregnede værdier overføres umiddelbart efter til Kystdirektoratets centrale database. Data offentliggøres efterfølgende på Kystdirektoratets hjemmeside.

Kvalitetskontrol

Bølgedata kvalitetskontrolleres i en manuel proces med varierende intervaller, så de nyeste data er ikke kontrolleret.

Hent data

Se de aktuelle bølgemålinger