Vandstandsmålinger, bølgemålinger - og andre data

På denne side kan du se en række data, som Kystdirektoratet indsamler.

Målinger, der strækker sig over tid, vises på grafer og kan downloades.

Geografiske data, såsom tilladelser, vestkyst-sikkerhedslinje, laserscanninger mm., vises på webgis-løsninger. Det kan også hentes og vises i egne GIS-programmer.

Se mere på Kystdirektoratets webgis Kystatlas

Bølgegraf

Eksempel på graf over bølgehøjde