Andre data

Kystdirektoratets Kystatlas

På Kystdirektoratets offentlige webGIS, Kystatlas, vises en lang række data fra Kystdirektoratet.
Gå til Kystdirektoratets webGIS Kystatlas

Naturstyrelsens GIS-Portal

På Naturstyrelsens ArcGIS Enterprise Portal vises der også data
Gå til Naturstyrelsens GIS-portal

Hent data til eget GIS program

Ud over at se data i webGIS løsningen, kan data også hentes og vises i egne GIS programmer med REST/WMS/WFS tjenester. Link til disse tjenester kan ses på metadata siderne for de forskellige datasæt.

Anlæg på søterritoriet:
Hent metadata på geodata-info.dk

Bypass:
Hent metadata på geodata-info.dk

Kystbeskyttelsesanlæg:
Hent metadata på geodata-info.dk

Andre datasæt fra Kystdirektoratet kan også findes på geodata-info.dk ved at søge efter "Kystdirektoratet". I metadata vil der være forskellige muligheder for visning og download.
Gå til geodata-info.dk