Vejrmålinger

Se vejrmålinger i graferne nederst på siden

I graferne nederst på siden kan man få vist et udsnit af vejrdata fra Kystdirektoratets målinger, begrænset til valgbare tidsintervaller på op til to år ad gangen. Det er muligt at få vist f.eks. 10 år gamle data, men der kan maks. vises to års data ad gangen i grafen.

De to målestationer Ferring og Ribe måler kun lufttryk til brug som reference i tilsvarende tryk vandstandsmålere.

Hent data fra webtjeneste

Data kan også hentes fra en webtjeneste.
Læs mere om at hente data fra webtjenesten

Hent arkiverede vejrdata

Historiske vejrdata kan også hentes som prægenererede og zippede CSV-filer for hver målestation.
Læs mere om at hente data som ZIP-filer

Hvor ligger målestationerne?

Se kort med placeringen af Kystdirektoratets vejrmålere

Kvalitetskontrol af data

Ved brug af data skal man være opmærksom på at data kan indeholde fejl eller periodevis mangle, også efter kvalitetskontrollen er udført. Brug af data er derfor på eget ansvar.

Vejrdata bliver kvalitetskontrolleret i en manuel proces med varierende intervaller, og i den forbindelse renset for åbenlyse fejl.

Tidsrummet fra en måling er foretaget til at kvalitetskontrolleren er udført kan variere fra ca. 14 dage til i sjældne tilfælde seks måneder. Derfor er de seneste par ugers data som udgangspunkt ikke kvalitetskontrolleret.

For mere information se metadata

Sådan hentes data fra graferne

  • I øverste felt kan man vælge hvilken målestation man ønsker at se data fra.
  • Der forekommer aktive målestationer med både historiske data og data op til nutid, samt nedlagte målestationer med kun historiske data.
  • Efter målestationernes geografiske navn står deres id-nummer, og start-slut årstal som målestationen har været aktiv og indsamlet data. For aktive målestationer står slut-årstal som ”nutid”
  • I felterne Startdato og Slutdato vælges for hvilken periode graferne skal vise data, og default er altid det aktuelle døgn. Brug knappen ”Opdater graf” hver gang datofelterne er ændret.
  • Man kan vælge at vise historiske data for en målestation helt tilbage fra startdatoen, men der kan kun vises 2 års data ad gangen i graferne.
  • Det er muligt at downloade de data man har fremsøgt i graferne som en CSV-fil ved at bruge knappen ”Hent grafdata som CSV fil”.