Værktøjer

Værktøjerne giver dig overblik og indsigt i kystrelaterede emner. Find interaktive kort, statistikker, manual og dagsaktuelle bølge og vejrdata. 

Kystplanlægger 2120

Landsdækkende kortlægning af risikoen i kystområderne frem til 2120, suppleret af vejledende strategier og forslag til konkrete tiltag til at håndtere oversvømmelses- og erosionsrisikoen.

Kystanalyse

Se blandt andet kortlægning af fare for oversvømmelse og erosion nu og i fremtiden

Kystatlas

Kortvisning af fare for erosion, oversvømmelse og meget mere

Kystdata

Se bølgedata, vejrmålinger og andre data

Klimatilpasning.dk

Find information og interaktive værktøjer om klimatilpasning

Områder i risiko for oversvømmelse

Kortvisning af risikoområder i oversvømmelsesdirektivet

Klimaatlas

Se forventede fremtidige ændringer i klimaet.

Marine vandstandsmålere

Manual til drift af marine vandstandsmålere

Kystbeskyttelsesanlæg

Få overblik over danske kystbeskyttelsesanlæg

Højvandsstatistikker

Statistikker for ekstreme vandstande i de danske farvande