Værktøjer

Værktøjerne giver dig overblik og indsigt i kystrelaterede emner. Find interaktive kort, statistikker, manual og dagsaktuelle bølge og vejrdata. 

Kystplanlægger 2120

Landsdækkende kortlægning af risikoen i kystområderne frem til 2120, suppleret af vejledende strategier og forslag til konkrete tiltag til at håndtere oversvømmelses- og erosionsrisikoen.

Kystanalyse

Se blandt andet kortlægning af fare for oversvømmelse og erosion nu og i fremtiden

Kystatlas

Kortvisning af fare for erosion, oversvømmelse og meget mere

Kystdata

Se bølgedata, vejrmålinger og andre data

Klimatilpasning.dk

Find information og interaktive værktøjer om klimatilpasning

Havvand på land

Få overblik over, hvor oversvømmelse kan ramme

Områder i risiko for oversvømmelse

Kortvisning af risikoområder i oversvømmelsesdirektivet

Klimaatlas

Se forventede fremtidige ændringer i klimaet.

Marine vandstandsmålere

Manual til drift af marine vandstandsmålere

Kystbeskyttelsesanlæg

Få overblik over danske kystbeskyttelsesanlæg

Højvandsstatistikker

Statistikker for ekstreme vandstande i de danske farvande