Pulje til kystbeskyttelse 2023

Der er godt nyt til syv kystbeskyttelsesprojekter i hele landet, der i dag har modtaget tilsagn om støtte. Midlerne går til et dige i Vadehavet og seks projekter, der reducerer risikoen for oversvømmelse og erosion.

Kystpulje: 150 mio. kroner til kystbeskyttelse i hele landet

Juelsminde, Køge og Esbjerg er tre af de byer, der i december 2023 modtog tilsagn fra Kystdirektoratet om støtte til deres kystbeskyttelsesprojekter. Der skal blandt andet bygges diger, højvandsmure, sluseporte og laves sandfodring for pengene. Staten støtter med i alt 150 mio. kroner fra Kystpuljen, og projekterne finansierer selv de resterende mellem 50-60 pct. af anlægsudgifterne.

Køge vil sikre sig mod en 100-års hændelse i 2100

Projektet Køge Dige bliver støttet med 27.678.000 kroner fra Kystpuljen. Midlerne skal blandt andet medfinansiere et dige, en højvandsmur og en højvandsport, som skal beskytte Køge Kommunes kystnære områder. Området er udpeget som risikoområde for oversvømmelse i oversvømmelsesloven, og projektet bliver tilpasset til de omgivelser, hvor det skal etableres. Derfor er der valgt en kombination af løsninger, der skal beskytte byen mod 100 årshændelse i år 2100, som til den tid svarer til en vandstand på ca. 2,8 meter over dagligt vande.

Kystlandskab i Solrød holdt stormfloden ude

I dagene efter stormfloden 20. og 21. oktober 2023 var der mange, der åndede lettet op i Solrød. Deres nye klitlandskab, som blev medfinansieret af Kystpuljen i 2021, tog toppen af bølgerne, der slog ind mod kysten. Og samtidig holdt det stormfloden på sikker afstand af de bagvedliggende huse. Det kommer til at koste nogle penge at genetablere klitlandskabet, men tabene havde været mange gange større, hvis ikke strækningen havde kystbeskyttelse.

Oversigt over fordeling af midler på de 7 projekter, der får tilsagn om støtte:

Evt. område, KommuneProjekttypeFordeling af
midler (kr.)
Juelsminde, Hedensted KommuneOversvømmelse/erosion37.836.000
Byen Nyborg, Nyborg KommuneOversvømmelse5.179.100
Byen Esbjerg, Esbjerg KommuneOversvømmelse17.053.960
Køge by og nærområder, Køge KommuneOversvømmelse27.678.000
Gribskov
Halsnæs
Helsingør
Erosion19.100.000
Grenå, Norddjurs KommuneOversvømmelse12.200.000
Ballum Dige, Tønder KommuneDige i Vadehavet26.652.940

Fakta

  • Med finansloven for 2021 aftalte den daværende regering (S), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet at afsætte samlet 350 mio. kr. til at øge og forlænge den statslige pulje til kystbeskyttelsesprojekter og samtidig udvide kriterierne for relevante ansøgere.
  • De 350 mio. kr. blev fordelt med yderligere 50 mio. kr. i 2021, i tillæg til de allerede afsatte 40 mio. kr. i 2021 ifm. finansloven for 2019, og 150 mio. kr. årligt i 2022 og 2023.
  • I regeringens udspil til Klimatilpasningsplan 1 foreslås en række initiativer, herunder en forlængelse af kystpuljen med 150 mio. kr. i 2024.
  • Ansøgningsrunden for 2023 udløb den 2. oktober 2023, og der er indkommet 18 ansøgninger. Der er samlet søgt til anlægsomkostninger for ca. 1,1 mia. kr. 7 ansøgninger har opnået tilsagn om tilskud.

Yderligere oplysninger:

Miljøministeriets pressetelefon: 20915901

Naturstyrelsen og Kystdirektoratets pressetelefon: 72543004

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Hent til printvenlig version af "Ofte stillede spørgsmål"
Hent PDF: Ofte stillede spørgsmål om pulje til kystbeskyttelse 2023