Kystanalyse

Kystanalysen blev igangsat i efteråret 2014 af den daværende SR-regering. I efteråret 2015 besluttede V-regeringen at fortsætte analysen med henblik på færdiggørelse i 2016.

Kystanalysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet, Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Social og Indenrigsministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kystanalysen i helt korte træk

Der sker og kan potentielt allerede i dag ske skader på huse og infrastruktur som følge af erosion og oversvømmelser.

I fremtidens klima øges faren for erosion og oversvømmelser og skadespotentialet vokser.

Der er i dag overordnet set etableret oversvømmelsesbeskyttelse, hvor behovet er størst. Det er ikke analyseret om beskyttelsen er tilstrækkelig.

Der er overordnet beskyttet mod erosion de fleste steder i Danmark, hvor behovet er størst Det er ikke analyseret om beskyttelsen er tilstrækkelig.

Kystbeskyttelse kan gennemføres mere omkostningseffektivt som helhedsløsninger for længere strækninger eller større områder.

Kommunerne har allerede hjemmel i kystbeskyttelsesloven (kap 1a) til at gennemføre helhedsløsninger, men er tilbageholdende.

Udgivet af Kystdirektoratet 2016. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.

Hent PDF: Kommissorium

Hent PDF: Kystanalyse

Spørgsmål og svar i relation til kystanalysen

Her finder du svar på en række spørgsmål i relation til kystanalysen.

En præmis for kystanalysen er, at grundejeren har ansvar for kystbeskyttelse, og at analysen ikke må have statsfinansielle konsekvenser.

Spørgsmål og svar om generelle aspekter

Spørgsmål og svar om finansielle aspekter

Spørgsmål og svar om kystbeskyttelsesmetoder

Spørgsmål og svar på specifikke strækninger