Klimatilpasning.dk

Hjemmesiden Klimatilpasning.dk indeholder en række interaktive værktøjer om klimadata, oversvømmelse og kystplanlægning.

Kystdirektoratet indgår sammen med en række ministerier, styrelser og interessenter, blandt andet Kommunernes Landsforening og Danske Regioner i samarbejdet omkring Klimatilpasning.dk.

Gå til værktøjerne på Klimatilpasning.dk