Manual for marine vandstandsmålere

For at forbedre den daglige drift af marine vandstandsmålere og højne kvaliteten af de samlede data har Kystdirektoratet, Danmarks Meteorologiske Institut, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Miljøstyrelsen og Institut for Rumforskning og Teknologi hos Danmarks Tekniske Universitet udarbejdet en manual til opsætning, service og drift af marine vandstandsmålere.

Manualen er et konkret redskab til ejere og/eller driftsansvarlige for private og offentlige marine vandstandsmålere, der uanset formål gerne vil bidrage til det samlede nationale datagrundlag.

Hent PDF: Manual for marine vandstandsmålere

Udgivet af Kystdirektoratet 2018. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.

I 2017 blev antallet og infrastrukturen af de marine vandstandsmålere og deres geografiske placering kortlagt. Læs mere i nedenstående PDF.

Hent PDF: Kortlægning af marine vandstandsmålere i Danmark