Risikoområder i henhold til oversvømmelsesdirektivet

I arbejdet med EU’s oversvømmelsesdirektiv gennemfører og opdaterer Kystdirektoratet løbende analyser af risikoen for oversvømmelse fra hav og vandløb både national og i de udpegede risikoområder. Disse data er tilgængelige via WebGIS. Her findes både data om oversvømmelsers udbredelse og dybde samt konsekvenser for forskellige økonomiske, sociale, kulturelle samt natur- og miljømæssige værdier.

Gå til oversvømmelsesdirektivets WebGIS

Udsnit af WebGIS kort af risikoområder i oversvømmelsesdirektivet