Behandling af kystbeskyttelsessager

Til støtte for arbejdet med kystbeskyttelsessager i din kommune finder du her en sagsbehandlingsmanual. Manualen er en håndbog med fokus på sagsbehandling i praksis.
Den indeholder blandt andet informationer om grundlaget for sagsbehandlingen i kystbeskyttelsessager, beskrivelse af sagsgangen og nyttige værktøjer.

Gå til undervisningsmateriale

For en gennemgang af kystbeskyttelsesloven 2018, der blandt andet omfatter lovens formålsbestemmelse, inkluderet lovgivning og administrativ håndhævelse. Se desuden håndbogen ”Forvaltning af kystbeskyttelsesloven”.

Gå til undervisningsmateriale

Begge håndbøger er udarbejdet i forbindelse med overdragelsen af kystbeskyttelsesområdet til kommunerne i september 2018 og opdateres løbende.