Behandling af kystbeskyttelsessager

Til støtte for arbejdet med kystbeskyttelsessager i din kommune finder du her en sagsbehandlingsmanual. Manualen er en håndbog med fokus på sagsbehandling i praksis.
Den indeholder blandt andet informationer om grundlaget for sagsbehandlingen i kystbeskyttelsessager, beskrivelse af sagsgangen og nyttige værktøjer.

Hent PDF: Manual til sagsbehandling

For en gennemgang af kystbeskyttelsesloven 2018, der blandt andet omfatter lovens formålsbestemmelse, inkluderet lovgivning og administrativ håndhævelse. Se desuden håndbogen ”Forvaltning af kystbeskyttelsesloven”.

Hent PDF: Forvaltning af kystbeskyttelsesloven

Forvaltning af kystbeskyttelsesloven

Begge håndbøger er udarbejdet i forbindelse med overdragelsen af kystbeskyttelsesområdet til kommunerne i september 2018 og opdateres løbende.