Anmod om udtalelse fra Kystdirektoratet til kommunale fællesprojekter

I et kommunalt fællesprojekt er det kommunen, som er drivkraften. Kystdirektoratet har rollen som sagkyndig og leverer vejledning under processen. Der skal dog altid indhentes en udtalelse fra Kystdirektoratet om det foreslåede projekt, inden kommunalbestyrelsen beslutter at fremme det.

Hvis alle nødvendige oplysninger er til rådighed, leverer Kystdirektoratet udtalelsen inden for fire uger.