Vejledende udkast til vedtægt for kystbeskyttelseslag