Sagsgangen i kommunale fællesprojekter

Begrebet kapitel 1-sager bliver i kystbeskyttelsesloven af 2018 erstattet af udtrykket ”kommunale fællesprojekter”.

Det er kommunen, der er drivkraften i kommunale fællesprojekter, mens Kystdirektoratet har rollen som sagkyndig og leverer kystteknisk og procesmæssig vejledning i løbet af sagens behandling.

Processen i kommunale fællesprojekter består af en række trin, som skal gennemføres obligatorisk. Derudover er der en række valgfri trin.

I Kystdirektoratets undervisningsmateriale Modul 2 ”Kommunale fællesprojekter” finder du foruden en gennemgang af alle trin i sagsgangen blandt andet også nyttig information om:

  • Bidragsfordeling
  • Klagenævnsafgørelser
  • Udtalelse fra Kystdirektoratet (§ 2-udtalelsen)
  • Eksempler fra en række kommuner, som har gennemført eller arbejder med kommunale fællesprojekter

Mere om bidragsfordeling

Du kan læse mere om bidragsfordelingsprocessen i ”Vejledning til bidragsfordeling i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger”

Læs mere: Vejledningen til bidragsfordeling

Du kan også hente støtte og inspiration til arbejdet med bidragsfordeling i kommunale fællesprojekter i en digital eksempelsamling nedenfor: