Kommunale fællesprojekter

I et kommunalt fællesprojekt er det kommunen, som er drivkraften. Kystdirektoratet har rollen som sagkyndig og leverer vejledning under processen. Der skal dog altid indhentes en udtalelse fra Kystdirektoratet om det foreslåede projekt, inden kommunalbestyrelsen beslutter at fremme det.

Sådan igangsættes et kommunalt fællesprojekt

Der er to måder, som et kommunalt fællesprojekt kan indledes på:

  1. Kommunen tager selv initiativ til det
  2. En eller flere grundejere anmoder kommunen om at igangsætte processen

Hjælp til et kommunalt fællesprojekt

Vi har samlet undervisningsmateriale om kommunale fællesprojekter, der er blevet brugt i undervisningen af kystkommuner.

Gå til undervisningsmateriale