Kystbeskyttelse 2025-2039

Staten har gennem årene haft aftaler med en række kystkommuner om kystbeskyttelse. Aftalerne kaldes fællesaftaler og er fem-årige aftaler, der løber fra 2020-2024.

Nye miljøvurderinger i gang

De fire aftaler vedrører strækninger ved Blåvand, mellem Lodbjerg og Nymindegab, ved Lønstrup og ved Skagen.

Alle aftaler udløber i slutningen af 2024. Inden der eventuelt kan indgås nye aftaler om fortsat kystbeskyttelse, skal der foretages en vurdering af en kommende kystbeskyttelses påvirkning af miljøet.

Hvis det viser sig, at kystbeskyttelsen har væsentlige miljøpåvirkninger, vil der blive anvist tiltag, som kan hindre, reducere eller kompensere for negative miljømæssige påvirkninger af kystbeskyttelsen.

Dette arbejde er nu igangsat for fællesaftalestrækningen Lodbjerg-Nymindegab.