Arkiverede vejrdata

Historiske vejrdata kan hentes i prægenererede og zippede csv-filer for hver målestation. Klik på filnavne/links nedenfor for download.

Ved brug af data skal man være opmærksom på at data kan indeholde fejl eller periodevis mangle, også efter kvalitetskontrollen er udført. Brug af data er derfor på eget ansvar.

Vejrdata bliver kvalitetskontrolleret i en manuel proces med varierende intervaller, og i den forbindelse renset for åbenlyse fejl.

Tidsrummet fra en måling er foretaget til at kvalitetskontrolleren er udført kan variere fra ca. 14 dage til i sjældne tilfælde seks måneder.

For aktive målestationer produceres der nye arkivfiler en gang om året hvor foregående års data tilføjes, så snart alle data i det foregående år er bleven kvalitetskontrolleret.

I arkivfilerne er data siden 2010 og frem kvalitetskontrolleret systematisk. Ældre data er kun kontrolleret sporadisk.

Hver arkivfil indeholder alle data fra en målestations startdato til slutdatoen for nedlagte målestationer, eller for aktive målestationer, frem til og med det seneste år hvor samtlige data er bleven kvalitetskontrolleret.

Læs mere om metadata

Filerne indeholder en række per observation med nedenstående kolonner:

 • Datotid
  Dato og tidspunkt formateret som dag-måned-år 24timer:minutter:sekunder: 24-03-2011 09:40:00
 • Hastighed
  Vindhastighed i meter
 • Retning
  Vindretning i grader fra nord med uret
 • Lufttryk
  Lufttryk i hPa
 • Temperatur
  Lufttemperatur i C°
 • Vindstod
  Vindstød i m/s
 • East
  Målestationens placering som ETRS89, UTM32 Northing koordinat: 6109390
 • North
  Målestationens placering som ETRS89, UTM32 Easting koordinat: 479970
 • Beskrivelse
  Evt. ekstra information

Filerne er navngivet med målestationernes geografiske navn efterfulgt af et for Kystdirektoratets vejrmålere unikt IDENT nr.