Metadata

Kystdirektoratets vejrmålinger indeholder både historiske data, og nutidsdata som indsamles hver 10. minut og præsenteres her på hjemmesiden med op til 10-20 minutters forsinkelse.

Kystdirektoratets målestationer har skiftet i antal og placering gennem tiderne. Der er aktuelt tre operative vejrstationer i Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande. Samt to lufttrykmålere i Ferring og Ribe.

Udstilling af Kystdirektoratets vejrdata her på hjemmesiden følger ikke INSPIRE datamodellen, men er tænk til simplere brug og nemmere tilgængelighed.

Læs mere hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Hvor ligger målestationerne?

Se kort med placeringen af Kystdirektoratets vejrmålere