Webtjeneste for vejrdata

Kystdirektoratets vejrmålinger

Udsnit af Kystdirektoratets vejrdata kan hentes fra en webtjeneste.

Hvert udtræk af data er begrænset til valgbare tidsintervaller på op til to år ad gangen. Det er f.eks. muligt at hente 10 år gamle data, men der kan kun hentes to års data ad gangen.

Ved brug af data skal man være opmærksom på at data kan indeholde fejl eller periodevis mangle, også efter kvalitetskontrollen er udført. Brug af data er derfor på eget ansvar.

Vejrdata bliver kvalitetskontrolleret i en manuel proces med varierende intervaller, og i den forbindelse renset for åbenlyse fejl.

Tidsrummet fra en måling er foretaget til at kvalitetskontrolleren er udført kan variere fra ca. 14 dage til i sjældne tilfælde seks måneder. Derfor er de seneste par ugers data som udgangspunkt ikke kvalitetskontrolleret.

Læs mere om metadata

Parametre og eksempel

Webtjenesten bruges ved at kalde
kystatlas.kyst.dk/data/vejr/response.aspx?
efterfulgt af nogle parametre.

Webtjenestens input parametre:

 • ident
  Unikt nr. som identificerer måleren. De forskellige ident nr. kan enten findes på kortet over vejrmålere eller på siden med vejrdata i grafer.
 • startdate
  Startdato for den ønskede dataserie, formateret som år-måned-dag: 20190501
 • enddate
  Slutdato for den ønskede dataserie, formateret som år-måned-dag: 20190503
 • format
  Resultat format CSV eller dygraph. Se forklaring og eksempler nedenfor.

CSV formatet

Kan bruges til videre behandling i diverse regnearksprogrammer mv.
Hver observation har en række som består af følgende værdier separeret med komma:

 • Datotid
  Dato og tidspunkt formateret som år-måned-dag 24timer:minutter:sekunder: 2011-03-24 09:40:00
 • Hastighed
  Vindhastighed i m/s: 4.4
 • Retning
  Vindretning i grader fra nord med uret: 283
 • Lufttryk
  Lufttryk i hPa: 1013
 • Temperatur
  Lufttemperatur i C°: 12.2
 • Vindstod
  Vindstød i m/s: 5.3
 • North
  Målestationens placering som ETRS89, UTM32 Northing koordinat: 6119950
 • East
  Målestationens placering som ETRS89, UTM32 Easting koordinat: 862874
 • Beskrivelse
  Evt. ekstra information

CSV formatet - eksempel på kald og resultat

Kald:
https://kystatlas.kyst.dk/data/vejr/response.aspx?ident=4300&startdate=20181001&enddate=20181002&format=csv

Svar:
Datotid, Hastighed , Retning , Lufttryk , Temperatur , Vindstod , East , North , Beskrivelse

2018-10-01 00:00:00,4.4,283,1013,12.2,5,862874,6119950,
2018-10-01 00:10:00,4.4,280.5,1013,12.2,5.3,862874,6119950,
2018-10-01 00:20:00,4.5,283.7,1013,12,5.4,862874,6119950,
...

Dygraph formatet

Kan bruges som input til Dygraph graf api, og eventuelt andre api’er.
Observationerne adskilles ikke med hver sin række, men følger efter hinanden. Hver observation består af følgende værdier separeret med komma:

 • Data 1
  Dato og tidspunkt formateret som år-måned-dag 24timer:minutter:sekunder: 2011-03-24 09:40:00
 • Data 2
  Vindhastighed i m/s: 4.4
 • Data 3
  Vindretning i grader fra nord med uret: 283
 • Data 4
  Lufttryk i hPa: 1013
 • Data 5
  Lufttemperatur i C°: 12.2
 • Data 6
  Vindstød i m/s: 5.3

Dygraph formatet - eksempel på kald og resultat

Kald:
https://kystatlas.kyst.dk/data/vejr/response.aspx?ident=4300&startdate=20181001&enddate=20181002&format=dygraph

Svar:
2018-10-01 00:00:00, 4.4, 283, 1013, 12.2, 5 2018-10-01 00:10:00, 4.4, 280.5, 1013, 12.2, 5.3 ...

Fiskerkuttere på stranden ved Nr. Vorupør i Thy.