Rømødæmningens historie

Dæmningen ejes af staten (Kystdirektoratet) og Tønder Kommune. Staten er ansvarlig for skråningerne og kommunen for de to øverste meter af dæmningen.
 
Før dæmningen blev bygget foregik al transport til og fra Rømø med båd. Ideen om en fast forbindelse mellem Rømø og Jylland går helt tilbage til 1860, men blev opgivet p.g.a. krigen i 1864. Loven om anlæg af en dæmning til Rømø blev vedtaget i 1939, og arbejdet kunne begynde allerede samme år. 

Arbejdet var planlagt til at vare 4 år, men p.g.a. krigen i 1940-45 var dæmningen først færdig i december 1948. Dæmningen blev bygget af det danske entreprenørfirma Monberg & Thorsen.

Tipvogne brugt ved etablering af Rømødæmningen
Jorden blev kørt ud med tipvogn.

Jorden til dæmningen (over 2 mio. m³) blev med håndkraft gravet op på land i Astrup Banke og Rømø (nu Juvre Sø) og kørt ud med tipvogn. 

Der var i 1940 - 41 ansat 400 mand i toholdsskift. Timelønnen var 142 øre og arbejdstiden var 8 timer/dag fra mandag til lørdag.

Rømø bliver landfast med Jylland den 6. november 1946. Den stærke tidevandsstrøm havde gjort renden 10 m dyb.

Se også denne 30 minutter lange video om byggeriet af Rømødæmningen. 

Indvindingsarbejde

Frem til 1992 blev det forsøgt at indvinde forland langs dæmningen som beskyttelse mod stormfloder. Det skete ved at bygge faskinegårde. De tilbageholder "slik" (d.v.s. fine jordpartikler) i tidevandet og skaber dermed et kunstigt forland. Resterne af faskinegårdene ses stadig ude i vadehavet foran dæmningen som lange rækker af træpæle.
Faskinegårde ved Rømødæmninge
Resterne af faskingårdene ses stadig ude i vadehavet foran dæmningen som lange rækker af træpæle.
Både til Rømø
Før dæmningen blev bygget foregik al transport fra Rømø med båd.