Rømødæmningens historie

Før dæmningen blev bygget foregik al transport fra Rømø med båd.

Byggeriet af dæmningen

Før dæmningen blev bygget foregik al transport til og fra Rømø med båd. Ideen om en fast forbindelse mellem Rømø og Jylland går helt tilbage til 1860, men blev opgivet pga. krigen i 1864. Loven om anlæg af en dæmning til Rømø blev vedtaget i 1939, og arbejdet kunne begynde allerede samme år. 

Arbejdet var planlagt til at vare 4 år, men pga. krigen i 1940-45 var dæmningen først færdig i december 1948. Dæmningen blev bygget af det danske entreprenørfirma Monberg & Thorsen.

Jorden til dæmningen (over 2 mio. m³) blev med håndkraft gravet op på land i Astrup Banke og Rømø (nu Juvre Sø) og kørt ud med tipvogn. 

Der var i 1940 - 41 ansat 400 mand i toholdsskift. Timelønnen var 142 øre og arbejdstiden var 8 timer/dag fra mandag til lørdag.

Rømø bliver landfast med Jylland den 6. november 1946. Den stærke tidevandsstrøm havde gjort renden 10 m dyb.

Nederst på denne side kan du se en video om byggeriet af Rømødæmningen.

Jorden blev kørt ud med tipvogn.

Indvindingsarbejde

Frem til 1992 blev det forsøgt at indvinde forland langs dæmningen som beskyttelse mod stormfloder. Det skete ved at bygge faskinegårde. De tilbageholder "slik" (d.v.s. fine jordpartikler) i tidevandet og skaber dermed et kunstigt forland. Resterne af faskinegårdene ses stadig ude i vadehavet foran dæmningen som lange rækker af træpæle.

Resterne af faskingårdene ses stadig ude i vadehavet foran dæmningen som lange rækker af træpæle.

Video om byggeriet

Se denne 30 minutter lange video om byggeriet af Rømødæmningen: