Webtjeneste

Kystdirektoratets vejrmålinger

Udsnit af Kystdirektoratets vejrmålinger kan hentes med en webtjeneste for maksimalt to år ad gangen, vha. af kald med formaterne CSV eller dygraph. Prægenererede ZIP filer kan også hentes.

Ved brug af data skal man være opmærksom på at data kan indeholde fejl eller helt mangle, og brug er derfor på ejet ansvar. For mere information se metadata.

Parametre og eksempel

 • ident
  Unikt nr. som identificerer måleren. De for skellige nr. kan enten findes på kortet eller på graf siden under målere.
 • startdate
  Startdato for den ønskede dataserie, formateret som år-måned-dag:20190501
 • enddate
  Slutdato for den ønskede dataserie, formateret som år-måned-dag:20190503
 • format
  csv eller dygraph se forklaringen nedenfor.

CSV

 • Datotid
 • Dato formateret somår-måned-dag 24timer:minutter:sekunder: 2011-03-24 09:40:00
 • Hastighed
 • Vindhastighed i meter
 • Retning
 • Vindretning i grader fra nord med uret
 • Lufttryk
 • Lufttryk i hPa
 • Temperatur
 • Lufttemperatur i C°
 • Vindstod
 • Vindstød i m/s
 • East
 • Sensor øst koordinat i ETRS89/UTM32
 • North
 • Sensor nord koordinat i ETRS89/UTM32
 • Beskrivelse
 • Evt. ekstra information


Datotid, Hastighed , Retning , Lufttryk , Temperatur , Vindstod , East , North , Beskrivelse
2018-10-01 00:00:00,4.4,283,1013,12.2,5,862874,6119950,
2018-10-01 00:10:00,4.4,280.5,1013,12.2,5.3,862874,6119950,
2018-10-01 00:20:00,4.5,283.7,1013,12,5.4,862874,6119950,
...

Dygraph

 • Data 1
 • Dato formateret somår-måned-dag 24timer:minutter:sekunder: 2011-03-24 09:40:00
 • Data 2
 • Vindhastighed i meter
 • Data 3
 • Vindretning i grader fra nord med uret
 • Data 4
 • Lufttryk i hPa
 • Data 5
 • Lufttemperatur i C°
 • Data 6
 • Vindstød i m/s


2018-10-01 00:00:00, 4.4, 283, 1013, 12.2, 5 2018-10-01 00:10:00, 4.4, 280.5, 1013, 12.2, 5.3 ...