Vejrmålinger

På grafen nedenfor vises vejrmålinger for i dag, men grafen kan også vise målinger op til to år tilbage i tiden. Data kan også hentes som en CSV-fil. 

Vælg måler, startdato og slutdato